O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Łączenie obrazów

Projekty wymagające połączenia różnych obrazów w Photoshopie sprawiają wiele satysfakcji. Niezależnie od tego, czy sztuczka polega na podmianie nieba, stworzeniu skomplikowanego kolażu, czy zmontowaniu panoramy, takie zadania są na ogół bardzo przyjemne. W tym rozdziale zapoznasz się z bardzo wieloma technikami łączenia zdjęć, począwszy od prostych sztuczek w rodzaju wycięcia otworu w jednej warstwie, przez który widać zawartość warstwy pod spodem, aż po triki wykorzystywane przez speców od Photoshopa, polegające na tzw. mapowaniu obrazu, czyli nałożeniu nowej tekstury na powierzchnię sfotografowanego obiektu.

Przy okazji poznasz różne tryby mieszania oraz związane z nimi suwaki mieszania, które ułatwiają przetwarzanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required