O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ukrywanie tła za pomocą suwaków mieszania

Jeśli główny motyw kompozycji jest wyraźnie jaśniejszy albo ciemniejszy od tła, to koniecznie zapoznaj się z informacjami podanymi w tej części rozdziału. Choć tryby mieszania same w sobie mają ogromne możliwości (a niektóre w mgnieniu oka potrafią się rozprawić z białym albo czarnym tłem), to pewna grupa ustawień mieszania w oknie dialogowym Layer Style (Styl warstwy) — patrz Rysunek 3-33 — potrafi zjeść niepotrzebne tła na śniadanie; w dodatku bez szkody dla zdjęcia!

Okno dialogowe Layer Style (Styl warstwy) w Photoshopie można otworzyć na kilka sposobów (Rysunek 7-17). Po uaktywnieniu warstwy przeznaczonej do edycji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij miniaturę warstwy w panelu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required