Automatyczne wyrównywanie warstw i polecenie Photomerge

Jeśli kiedykolwiek potrzebowałeś połączyć kilka zdjęć grupowych w jedno — takie, na którym wszyscy się uśmiechają i mają otwarte oczy — to bezsprzecznie docenisz polecenie Auto-Align Layers (Auto-wyrównanie warstw). Owszem, warstwy można dopasowywać także ręcznie, ale po wydaniu tego polecenia Photoshop wykona najtrudniejszą pracę za Ciebie: przeanalizuje zawartość aktywnych warstw i dopasuje tak, by ich identyczne obszary precyzyjnie się nakładały (patrz Rysunek 7-19).

Notatka

Polecenie Auto-Align Layers (Auto-wyrównanie warstw) nie zdziała cudów, jeśli odległość od tematu i perspektywa dopasowywanych zdjęć będą różne. Począwszy od edycji CS5, polecenie to potrafi jednak wykorzystać informacje ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.