O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Automatyczne wyrównywanie warstw i polecenie Photomerge

Jeśli kiedykolwiek potrzebowałeś połączyć kilka zdjęć grupowych w jedno — takie, na którym wszyscy się uśmiechają i mają otwarte oczy — to bezsprzecznie docenisz polecenie Auto-Align Layers (Auto-wyrównanie warstw). Owszem, warstwy można dopasowywać także ręcznie, ale po wydaniu tego polecenia Photoshop wykona najtrudniejszą pracę za Ciebie: przeanalizuje zawartość aktywnych warstw i dopasuje tak, by ich identyczne obszary precyzyjnie się nakładały (patrz Rysunek 7-19).

Notatka

Polecenie Auto-Align Layers (Auto-wyrównanie warstw) nie zdziała cudów, jeśli odległość od tematu i perspektywa dopasowywanych zdjęć będą różne. Począwszy od edycji CS5, polecenie to potrafi jednak wykorzystać informacje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required