O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Automatyczne mieszanie warstw

Polecenie Auto-Blend Layers (Auto-mieszanie warstw), które w zamyśle autorów jest przeznaczone do stosowania po wydaniu polecenia Auto-Align Layers (Auto-wyrównanie warstw), ułatwia łączenie panoram i kolaży z różnych zdjęć bądź scalanie kilku różnych ekspozycji tej samej sceny w celu zwiększenia głębi ostrości, czyli sprawienia, by większa część sceny była ostra. Po wydaniu tego polecenia Photoshop połączy zdjęcia za pomocą bardzo skomplikowanych masek, a tym samym zaoszczędzi Ci mnóstwa uciążliwej pracy.

Notatka

Polecenia Auto-Blend Layers (Auto-mieszanie warstw) można użyć wyłącznie w trybie RGB albo w skali szarości (o trybach kolorów możesz przeczytać w „Wybór trybu kolorów”).

Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required