O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Łączenie elementów wektorowych i rastrowych

Zabawnym, a przy tym modnym obecnie trendem w projektowaniu jest łączenie obiektów wektorowych i rastrowych (różnice między nimi zostały opisane w Szczypta wiedzy: Obrazy rastrowe a obrazy wektorowe). Innymi słowy, chodzi o mieszanie zdjęć z ilustracjami, co pozwala uzyskać interesujące efekty wizualne, a przy okazji twórczo się wyżyć. Ponieważ ilustracje wektorowe można otwierać w Photoshopie w postaci obiektów inteligentnych (Rysunek 3-30), da się je w nieograniczony sposób skalować, co pozwala wykorzystywać je w charakterze tła, wymyślnych ozdobników, a nawet fotograficznych ramek. Jak widać na Rysunek 7-25, ozdabianie zdjęć elementami wektorowymi daje naprawdę duże pole do popisu!

Szczypta wektorowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required