O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Usuwanie, zmienianie i dodawanie kolorów

Jeśli chciałbyś zdecydowanie przeobrazić zdjęcie tylko jedną, prostą operacją, to trudno o skuteczniejszy sposób niż konwersja na czerń i biel. Ten nostalgiczny trik w stylu Ansela Adamsa nie tylko budzi skojarzenia z minioną epoką, ale także pozwala w szczególny sposób zwrócić uwagę widza na główny temat zdjęcia. Ponadto konwersja na skalę szarości pozwala uratować zdjęcie, którego kolorystyki nie sposób skorygować, albo upiększyć modela, którego zęby wymagałyby solidnego wybielenia, a skóra — skomplikowanego wygładzenia. Takie problemy tracą na znaczeniu po wejściu w czarno-biały wymiar.

Czy to oznacza, że lepiej od razu przełączyć aparat cyfrowy na tryb zdjęć czarnobiałych? Ależ nie! O wiele ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required