Zmiana kolorystyki

Photoshop jest niezrównanym narzędziem do zmieniania kolorów. Ten program został wyposażony w narzędzia umożliwiające pokolorowanie wszystkiego, co dusza zapragnie. Za pomocą Photoshopa możesz przemalować samochód i zmienić kolor szafek, że o drobiazgach w rodzaju farbowania włosów nie wspomnę. Możesz stworzyć obraz naśladujący ilustrację z kreskówki („Dodawanie jednolitych obszarów barw”) albo utworzyć negatyw (Rysunek 8-20). Na kilku kolejnych stronach dowiesz się, jak zrobić wszystko to... i o wiele więcej.

Warstwy korekcyjne Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)

Jeśli chcesz poeksperymentować z kolorami, zacznij od utworzenia warstwy korekcyjnej Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie), która oferuje wygodny w obsłudze zestaw suwaków umożliwiających ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.