O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmiana kolorystyki

Photoshop jest niezrównanym narzędziem do zmieniania kolorów. Ten program został wyposażony w narzędzia umożliwiające pokolorowanie wszystkiego, co dusza zapragnie. Za pomocą Photoshopa możesz przemalować samochód i zmienić kolor szafek, że o drobiazgach w rodzaju farbowania włosów nie wspomnę. Możesz stworzyć obraz naśladujący ilustrację z kreskówki („Dodawanie jednolitych obszarów barw”) albo utworzyć negatyw (Rysunek 8-20). Na kilku kolejnych stronach dowiesz się, jak zrobić wszystko to... i o wiele więcej.

Warstwy korekcyjne Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)

Jeśli chcesz poeksperymentować z kolorami, zacznij od utworzenia warstwy korekcyjnej Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie), która oferuje wygodny w obsłudze zestaw suwaków umożliwiających ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required