Dodawanie kolorów

Może się zdarzyć, że będziesz chciał wprowadzić do zdjęcia jakiś kolor, którego w oryginale nie było. Nie ma sprawy: w Photoshopie można to zrobić na wiele różnych sposobów. Techniki opisane w tej części rozdziału posłużą Ci zarówno podczas kolorowania czarno-białych zdjęć, jak i odręcznego malowania ilustracji od zera. Do dzieła!

Notatka

W starszych wersjach Photoshopa kolor spoza oryginalnej palety barw zdjęcia można było wprowadzić za pomocą polecenia Variations (Wariacje). Obecnie polecenie to jest dostępne tylko w 32-bitowej wersji programu dla systemu Windows.

Kolorowanie zdjęć

Ze względu na wysokie koszty zastosowania barwnego filmu tradycyjna fotografia kolorowa upowszechniła się dopiero pod koniec lat 60. Jest więc spora ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.