O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie kolorów

Może się zdarzyć, że będziesz chciał wprowadzić do zdjęcia jakiś kolor, którego w oryginale nie było. Nie ma sprawy: w Photoshopie można to zrobić na wiele różnych sposobów. Techniki opisane w tej części rozdziału posłużą Ci zarówno podczas kolorowania czarno-białych zdjęć, jak i odręcznego malowania ilustracji od zera. Do dzieła!

Notatka

W starszych wersjach Photoshopa kolor spoza oryginalnej palety barw zdjęcia można było wprowadzić za pomocą polecenia Variations (Wariacje). Obecnie polecenie to jest dostępne tylko w 32-bitowej wersji programu dla systemu Windows.

Kolorowanie zdjęć

Ze względu na wysokie koszty zastosowania barwnego filmu tradycyjna fotografia kolorowa upowszechniła się dopiero pod koniec lat 60. Jest więc spora ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required