O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Automatyczne ulepszacze zdjęć

Zanim rzucisz się na głębokie wody ręcznej korekcji obrazu za pomocą poleceń Levels (Poziomy) oraz Curves (Krzywe), poproś Photoshopa, aby spróbował automatycznie usunąć niektóre mankamenty. Tak się składa, że Photoshop jest wyposażony w mnóstwo rozmaitych automatycznych ulepszaczy zdjęć, które w wersji CS6 zostały jeszcze udoskonalone.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required