O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Obsługa polecenia Curves (Krzywe)

Ostatni przystanek na drodze do przekrojowej korekcji koloru nosi nazwę Curves (Krzywe) — kryje się pod nią jedna z najbardziej wszechstronnych, a zarazem budzących największe obawy funkcji Photoshopa. Koncepcja polega na regulowaniu jasności pikseli poprzez odpowiednie ukształtowanie linii na kratkowanym diagramie. Zamiast trzech głównych suwaków, jak to ma miejsce w przypadku polecenia Levels (Poziomy), odpowiadających zakresom cieni, świateł i półcieni, w ustawieniach polecenia Curves (Krzywe) można zdefiniować nawet 16 punktów kontrolnych. Na szczęście nie takie krzywe straszne, jak je malują. Jeśli zapoznałeś się z poleceniem Levels (Poziomy) — patrz Notatka — i wyszedłeś z tego spotkania (niemal) bez szwanku, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required