O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ratowanie przypadków beznadziejnych

Niestety, nie każde zdjęcie da się uratować, nawet jeśli zastosowało się wszystkie sztuczki opisane w tym rozdziale. Jeśli natkniesz się na fotografię, która nie będzie rokowała nadziei na poprawę, ale jednak chciałbyś zrobić co się da, aby doprowadzić ją do stanu używalności (niektórych ujęć po prostu nie da się sfotografować po raz drugi), wypróbuj jedną z następujących sztuczek:

  • Wypróbuj trik ze wzmocnieniem i zmianą kolorów w trybie Lab, opisany w Podpowiedź. Użycie kanału Lightness (Jasność) umożliwia uzyskanie niepowtarzalnych efektów kolorystycznych w stylu retro.

  • Stwórz przejaskrawioną wersję zdjęcia w bardzo jasnej tonacji (patrz „Efekt rozjaśnionego portretu”).

  • Dokonaj konwersji zdjęcia (całego albo pewnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required