O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Manipulowanie rzeczywistością — usuwanie i przesuwanie

Nie jest żadną tajemnicą, że modelki zdobiące okładki magazynów zostały uprzednio w każdym calu upiększone w Photoshopie; poddane cyfrowemu odpowiednikowi wszystkich operacji plastycznych, jakie można sobie wyobrazić: wygładzaniu skóry, usuwaniu przebarwień, wyszczuplaniu i tak dalej.

Z tymi i wieloma innymi sztuczkami zapoznasz się w tym rozdziale, ale ich znajomość nie oznacza, że trzeba je stosować na każdej fotografii. Łatwo dać się ponieść tego rodzaju poprawkom, ale wiedz, że wielkie umiejętności w zakresie manipulacji rzeczywistością to także wielka odpowiedzialność. Sztuka polega na tym, by za pomocą technik retuszu poprawiać wygląd modeli i nie popaść przy tym w sztuczność. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required