O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Oczy jak marzenie

O jednej z najprostszych, a zarazem robiących największe wrażenie sztuczek z poprawianiem wyglądu oczu przeczytasz w Rozdział 11. (Rysunek 11-10) — polega ona na zaakcentowaniu oczu za pomocą odpowiedniego wyostrzania. Tymczasem w tej części rozdziału dowiesz się, jak rozjaśnić i wybielić oczy, zapoznasz się z wieloma sposobami na usunięcie efektu czerwonych źrenic, a nawet nauczysz się poprawiać wygląd oczu swoich czworonożnych przyjaciół.

Upiększanie oczu

Szybki i bezproblemowy sposób na wyeksponowanie i nadanie zmysłowego wyglądu oczom polega na rozjaśnieniu ich za pomocą trybu Screen (Ekran). Ta technika eksponuje tęczówki i zarazem rozjaśnia białka oczu, tak jak ilustruje to Rysunek 10-18. Aby osiągnąć podobny efekt bez powielania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required