O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Sztuka wyostrzania

Ostatni rozdział w tej części książki, ale z pewnością nie najmniej ważny, jest poświęcony wyostrzaniu — czyli cyfrowym sztuczkom mającym na celu poprawienie postrzeganej ostrości obrazu. Ponieważ proces ten ingeruje w strukturę zdjęcia, jest to na ogół ostatnia operacja wykonywana przed wysłaniem materiałów do druku. Wyostrzanie jest szalenie istotne, gdyż eksponuje detale i podkreśla charakter obrazu, ale — o ironio! — jest zwykle jedną z najmniej znanych operacji w Photoshopie. Oprócz wskazówek poświęconych sposobom wyostrzania w tym rozdziale znajdziesz też porady dotyczące tego, kiedy oraz jak intensywnie należy wyostrzać obraz, dzięki czemu nie będziesz mieć żadnych wątpliwości.

Jeśli się zastanawiasz, które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required