O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Na czym polega wyostrzanie?

Wyostrzanie obrazu w pewnym sensie jest podobne do ostrzenia kuchennego noża. W obydwu przypadkach zależy nam na zaakcentowaniu krawędzi. Tyle tylko, że brzeg noża nietrudno odnaleźć, a znalezienie krawędzi obiektów na cyfrowym obrazie stanowi nieco większe wyzwanie: krawędziami są wszystkie te miejsca, w których stykają się obszary o zdecydowanie odmiennych kolorach (patrz Rysunek 11-1).

Po lewej: Na tej fotografii bardzo łatwo wskazać krawędzie obiektów, gdyż zdjęcie jest bardzo kontrastowe. O szczególnie dużym kontraście można mówić zwłaszcza w przypadku „poroża” oraz jasnego tła.Po prawej: Na powiększonych wycinkach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required