O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Proste wyostrzanie

Jeśli kiedykolwiek przeglądałeś zawartość menu Filter (Filtr) w Photoshopie, to jestem pewna, że nie umknął Twojej uwadze cały zestaw poleceń poświęcony wyłącznie wyostrzaniu. Są wśród nich następujące filtry:

  • Sharpen (Wyostrzanie), Sharpen Edges (Wyostrzenie krawędzi), Sharpen More (Silniejsze wyostrzenie) — uruchomienie dowolnego z tych filtrów powoduje automatyczne wyostrzenie obrazu przez Photoshopa (strach się bać!). Wymienione filtry dokonują analizy obrazu i starają się ograniczyć proces wyostrzania do samych krawędzi, a wspomniany efekt halo jest w ich przypadku dość umiarkowany (Rysunek 11-1, na dole). Żaden z nich nie oferuje jednak choćby najskromniejszych ustawień, więc lepiej całkiem o nich zapomnieć i używać tylko ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required