O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Malowanie w Photoshopie

Wielu artystów, którzy na co dzień szkicowali i malowali za pomocą ołówków, farb olejnych i pędzli, pokochało nowe możliwości kreacji, jakie oferuje cyfrowe medium. Kto wie, czy nie największą jego zaletą jest brak prawdziwych pędzli, które trzeba wiecznie czyścić, i farb wymagających mieszania? No i nie sposób nie docenić nieskończenie wyrozumiałego polecenia Undo (Cofnij). A co najważniejsze, w Photoshopie można namalować i stworzyć praktycznie wszystko, o czym świadczy Rysunek 12-1.

Autorką tego pięknego portretu jest Deborah Fox. Obraz przedstawia córkę autorki o imieniu Jordan i został od zera stworzony w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required