O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie nowego pędzla

Tworzenie własnych pędzli sprawia ogromną frajdę. Można je zrobić właściwie ze wszystkiego — z pociągnięcia wykonanego innym pędzlem, logo, a nawet zeskanowanego obiektu (na przykład liścia), który można wykorzystać w charakterze tekstury. W odniesieniu do takich pędzli zetknęłam się z nazwą próbkowane, gdyż rzeczywiście bazują one na pewnej próbce deseniu, obiektu albo obrazu. Innymi słowy, w celu utworzenia takiego pędzla najpierw trzeba zaznaczyć wspomniany deseń, fragment obiektu albo obraz.

Pierwszy krok polega na utworzeniu śladu pędzla — czyli plamy w kształcie przyszłej końcówki, którą zamierzasz wykorzystać do malowania (patrz Rysunek 12-32, po lewej). Taki ślad można stworzyć na wiele różnych sposobów, począwszy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required