O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Edytowanie ścieżek

Cała ta gadanina o wstawianiu punktów, przeciąganiu uchwytów i tworzeniu kształtów może się wydawać dość zagmatwana. Tak naprawdę jednak narzędzie Pen (Pióro) oraz narzędzia kształtów są bardzo wyrozumiałe — jeśli nie uda Ci się nadać ścieżce właściwego kształtu za pierwszym razem, zawsze możesz go zmienić poprzez dodawanie, usuwanie i przesuwanie punktów oraz regulowanie położenia uchwytów. Sztuka polega na tym, by wiedzieć, którego narzędzia użyć w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu. Zapoznasz się z nimi w tej części rozdziału.

Dodawanie, usuwanie i przekształcanie punktów

Początkowo rysowanie perfekcyjnie wyglądających ścieżek będzie Ci zapewne przysparzało pewnych kłopotów (wierz mi, nie jesteś sam...). Ale nie przejmuj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required