O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Sztuka składania tekstu

O pracowanie typograficzne może decydować o powodzeniu albo klapie projektu graficznego, tym cenniejsze są więc możliwości Photoshopa w zakresie tworzenia napisów oraz ich formatowania. Powiem więcej — w wersji CS6 pojawiło się osobne menu Type (Tekst) służące właśnie do tego! Sama możliwość ozdabiania tekstu nie oznacza, że trzeba to robić. Projektowanie napisów jest sztuką samą w sobie (zwaną typografią), a wierz mi, że bardzo łatwo jest dać się ponieść i skupić na tworzeniu ozdobników, zaniedbując przy tym czytelność przekazu.

Trzeba ponadto pamiętać, że Photoshop nie zawsze jest najlepszym narzędziem do prac typograficznych. (W ramce w Podpowiedź znajdziesz kilka porad, które pozwolą Ci wybrać najwłaściwszy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required