O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podstawy typografii

Ludzie tworzą i układają rozmaite symbole od tysięcy lat. U zarania druku tekst i znaki były komponowane przez skrupulatnych rzemieślników, zwanych zecerami, którzy pieczołowicie układali metalowe odlewy znaków w kasetkach, odciskanych następnie na papierze za pomocą pras i maszyn drukarskich. Dzięki rozwojowi programów do składu publikacji tekst zaczęli składać dosłownie wszyscy. Miało to swoje dobre i złe strony: owszem, fantastycznie jest samemu zaprojektować napis informujący o sprzedaży domu, zaproszenie albo plakat, ale nietrudno zgadnąć, że jakość powszechnie dostępnej typografii zleciała na łeb, na szyję, gdyż większość domorosłych autorów nie ma pojęcia o profesjonalnym składzie tekstu. Rysunek 14-1 przedstawia przykłady ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required