O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zalety filtrów inteligentnych

Filtry z natury rzeczy ingerują w strukturę obrazu — potrafią przemieszczać, ściskać, deformować i rozwałkowywać biedne piksele tak, jak nigdy byś ich o to nie posądził. Ponadto ich działaniu zawsze jest poddawana aktywna warstwa (albo aktywne zaznaczenie). Dopóki nie ukazał się Photoshop CS3, jedynym sposobem na ochronę źródłowego obrazu i zachowanie choćby względnej elastyczności użycia filtrów było powielenie warstwy ze zdjęciem i uruchomienie filtra na kopii fotografii. Dzięki temu można było później zmniejszyć intensywność filtra poprzez zredukowanie wartości parametru Opacity (Krycie) skopiowanej warstwy lub ukryć jego działanie w wybranych miejscach za pomocą maski. W Rozdział 3. mogłeś jednak przeczytać o ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required