O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skalowanie i zmiana formatu

Na razie dowiedziałeś się, że powinieneś zadbać o wybór odpowiedniego trybu kolorów dokumentu, zainstalować profil barw odpowiadający posiadanej drukarce i używanemu gatunkowi papieru oraz skalibrować monitor... niech zgadnę, już jesteś zmęczony? A to jeszcze nie wszystko: trzeba też dopasować rozmiar drukowanego obrazu do formatu papieru. Na przykład w celu wydrukowania odbitki o wymiarach 10×15 cm źródłowe zdjęcie także musi mieć wymiary 10×15 cm (nie należy na przykład „upychać” zdjęcia 13×18 cm w mniejszym formacie o innych proporcjach). Ponadto źródłowa fotografia powinna mieć wystarczająco dużą rozdzielczość (sugerowane wartości znajdziesz w tabeli w Tabela 6-1). Wreszcie, obraz należy zapisać w postaci obsługiwanej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required