O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Drukowanie na profesjonalnej maszynie drukarskiej

Jeśli przygotowujesz materiały (na przykład czasopisma, opakowania, gazety itp.) do druku na profesjonalnej maszynie offsetowej, to musisz się zmierzyć ze znacznie trudniejszym wyzwaniem niż w przypadku drukowania na drukarce atramentowej. W odróżnieniu od domowej drukarki, kiedy to konwersja z RGB na CMYK następuje automatycznie w trakcie druku, maszyna drukarska zwykle wymaga przeprowadzenia konwersji na CMYK we własnym zakresie jeszcze przed wydrukiem. W tej części rozdziału zapoznasz się ze wskazówkami, jakich należy przestrzegać w trakcie takiej operacji, aby zachować pierwotną kolorystykę obrazu. Zanim jednak przystąpisz do wykonywania konwersji, musisz choć trochę zapoznać się z działaniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required