O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Drukowanie wielu zdjęć

Czasami przydaje się możliwość wydrukowania kilku zdjęć naraz. Wygodnie jest umieścić większą liczbę fotografii w jednym dokumencie, który zostanie wydrukowany na kilku stronach, bez konieczności wielokrotnego otwierania okna dialogowego z ustawieniami wydruku. Kiedy indziej z kolei dobrze byłoby wydrukować kilka różnych wariantów zdjęcia na jednym arkuszu w celu ich porównania albo zaprezentowania klientowi. Photoshop był kiedyś wyposażony w trzy funkcje ułatwiające porządkowanie, formatowanie i drukowanie wielostronicowych dokumentów: PDF Presentation (Prezentacja PDF), Picture Package (Pakiet obrazów) oraz Contact Sheet (Stykówka). Były naprawdę przydatne, więc kiedy firma Adobe postanowiła z nich zrezygnować w Photoshopie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required