Drukowanie wielu zdjęć

Czasami przydaje się możliwość wydrukowania kilku zdjęć naraz. Wygodnie jest umieścić większą liczbę fotografii w jednym dokumencie, który zostanie wydrukowany na kilku stronach, bez konieczności wielokrotnego otwierania okna dialogowego z ustawieniami wydruku. Kiedy indziej z kolei dobrze byłoby wydrukować kilka różnych wariantów zdjęcia na jednym arkuszu w celu ich porównania albo zaprezentowania klientowi. Photoshop był kiedyś wyposażony w trzy funkcje ułatwiające porządkowanie, formatowanie i drukowanie wielostronicowych dokumentów: PDF Presentation (Prezentacja PDF), Picture Package (Pakiet obrazów) oraz Contact Sheet (Stykówka). Były naprawdę przydatne, więc kiedy firma Adobe postanowiła z nich zrezygnować w Photoshopie ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.