O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Projektowanie ikony wyświetlanej na pasku adresu

Na pewno widziałeś malutkie ikony wyświetlane na niektórych stronach WWW po lewej stronie paska adresu przeglądarki (patrz Rysunek 17-7). Noszą one nazwę faviconów (skrót od ang. favorites icons, czyli „ikony ulubionych”). Zastosowanie takiej ikony to kolejny sposób na wyróżnienie projektowanej strony WWW w tłumie innych. Są one zresztą pokazywane nie tylko na pasku adresu, ale także w kanałach informacyjnych (czyli automatycznie aktualizowanych bazach nagłówków z ulubionych stron WWW, które można wyświetlać za pomocą specjalnego czytnika albo przeglądarki). Tworzenie faviconów w Photoshopie jest fascynujące, a po przeczytaniu tej części rozdziału staniesz się prawdziwym specem w tej dziedzinie! ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required