O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie internetowych galerii zdjęć

Po wyretuszowaniu fotografii i doprowadzeniu ich do cyfrowej perfekcji możesz poprosić Photoshopa o utworzenie galerii zdjęć wraz z miniaturami i powiększeniami, gotowej do opublikowania w internecie (patrz Rysunek 17-15). Tak naprawdę za tworzenie galerii jest odpowiedzialny nie tyle Photoshop, co program Bridge, a konkretnie rozszerzenie o nazwie Adobe Output Module, ale cała operacja nie jest przez to ani trochę mniej fascynująca.

Notatka

W starszych wersjach Photoshopa galerię można było utworzyć za pomocą polecenia File/Automate/Web Photo Gallery (Plik/Automatyzuj/Internetowa galeria zdjęć), ale począwszy od wersji CS4, firma Adobe przeniosła tę funkcję do programu Bridge.

Oto przepis na utworzenie internetowej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required