O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Pluginy, czyli na Photoshopie świat się nie kończy

Przy odrobinie cierpliwości, wprawy i znajomości skrótów klawiaturowych będziesz pracował w Photoshopie z szybkością błyskawicy. Ale i tak nie będziesz szybszy od komputera! Na pewno się już przekonałeś, że niektóre czynności — takie jak tworzenie skomplikowanych zaznaczeń, korygowanie kolorów, daleko idący retusz skóry itp. — są niezmiernie trudne i czasochłonne, niezależnie od tego, jak wprawnie będziesz się posługiwał programem.

W takich przypadkach w sukurs przychodzą programy rozszerzające możliwości Photoshopa, czyli pluginy, zwane też wtyczkami. To swego rodzaju pomocnicze aplikacje działające w środowisku Photoshopa (choć niektóre mogą funkcjonować autonomicznie) i ułatwiające ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required