O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie i usuwanie rozszerzeń

Aby zainstalować rozszerzenie w systemie Mac OS, pobierz je z internetu lub skopiuj z płyty instalacyjnej, a następnie przeciągnij z foldera, w którym je zapisałeś, do foldera Plug-ins znajdującego się w nadrzędnym folderze Adobe Photoshop CS6 (patrz Rysunek 19-1, u góry). Rozszerzenia dla systemu Windows — i te pobrane z internetu, i te na płytach instalacyjnych — są zwykle wyposażone w instalator z rozszerzeniem .exe (plik wykonywalny). W celu zainstalowania rozszerzenia należy po prostu uruchomić ten instalator.

W systemie Mac OS pluginy można instalować ręcznie przez przeciągnięcie do foldera Plug-ins w folderze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required