Dodawanie i usuwanie rozszerzeń

Aby zainstalować rozszerzenie w systemie Mac OS, pobierz je z internetu lub skopiuj z płyty instalacyjnej, a następnie przeciągnij z foldera, w którym je zapisałeś, do foldera Plug-ins znajdującego się w nadrzędnym folderze Adobe Photoshop CS6 (patrz Rysunek 19-1, u góry). Rozszerzenia dla systemu Windows — i te pobrane z internetu, i te na płytach instalacyjnych — są zwykle wyposażone w instalator z rozszerzeniem .exe (plik wykonywalny). W celu zainstalowania rozszerzenia należy po prostu uruchomić ten instalator.

W systemie Mac OS pluginy można instalować ręcznie przez przeciągnięcie do foldera Plug-ins w folderze ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.