O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie rozszerzeniami

Domyślnie Photoshop poszukuje wtyczek w folderze o nazwie Plug-ins — chyba że sam zadecydujesz inaczej (o tym, jak to zmienić, przeczytasz za chwilę) — więc właśnie w tym miejscu będzie szukał plików rozszerzeń przy każdym uruchomieniu programu (ponadto Photoshop CS6 zagląda także do foldera Required, do czego jeszcze wrócę w ramce w Rysunek 19-2). To znakomicie, ale niestety przy aktualizowaniu wersji Photoshopa albo przy reinstalacji może się okazać, że folder z rozszerzeniami zostanie... wyczyszczony. (To samo dotyczy operacji, pędzli i innych ustawień, choć akurat w tym przypadku pomóc może funkcja migrowania ustawień, o której wspomniałam w uwadze w Rysunek 1-15).

Aby zabezpieczyć cenne rozszerzenia, najlepiej będzie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required