O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Photoshop i wideo

Dzisiaj wszyscy są filmowcami. Kręcimy kamerami cyfrowymi, aparatami kompaktowymi, wyrafinowanymi lustrzankami. Już od wersji CS3 Photoshop był wyposażony w funkcje służące do edytowania filmów wideo, choć jedynie w znacznie droższej wersji Extended. W Photoshopie CS6 firma Adobe zdecydowała się na udostępnienie funkcji edytowania filmów w tańszej, standardowej wersji. To fantastyczna wiadomość, gdyż wiesz już przecież, jak posługiwać się Photoshopem, więc nie musisz się uczyć kolejnego programu tylko po to, by mieć możliwość edytowania wideo.

Z drugiej strony, choć w Photoshopie da się zmontować całkiem skomplikowany projekt filmowy, to inne programy — takie jak Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro, Sony Vegas ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required