O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Edycja wideo

Bardzo niewiele wideoklipów zaczyna się i kończy we właściwym momencie (czy w ogóle są takie?). To dlatego opanowanie umiejętności edytowania filmów w Photoshopie jest takie ważne. Ta część rozdziału jest poświęcona podstawowym technikom edycji wideo, tworzeniu animowanych przejść, dodawaniu napisów, wstawianiu elementów graficznych i używaniu ścieżek dźwiękowych. Zapraszam do czytania!

Zmiana długości wideoklipu

Przycięcie wideoklipu w Photoshopie jest na szczęście bardzo proste — wystarczy przesunąć znaczniki początku i końca filmu w panelu Timeline (Oś czasu). W miarę skracania wideoklipu pozostałe filmy przesuwają się tak, by cały materiał wideo był odtwarzany bez przerw — patrz Rysunek 20-3.

Rysunek 20-3. Przycinanie wideoklipu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required