O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Animowanie obiektów i efekty specjalne

W Photoshopie określenie „animacja” odnosi się do wszystkich właściwości, które zmieniają się z upływem czasu. To oznacza, że za animację uznaje się nie tylko na przykład przesunięcie obiektu, lecz także zmianę poziomu krycia warstwy korekcyjnej czy nawet zmianę zasięgu działania tej warstwy. Animować można także style warstw. O tym, jak tworzyć tego typu efekty (i nie tylko) w projektach wideo w Photoshopie, dowiesz się z tej części rozdziału.

Tworzenie i usuwanie klatek kluczowych

Kluczowa (nomen omen) koncepcja animacji w Photoshopie bazuje na tworzeniu klatek kluczowych, które wyznaczają granice pewnych etapów w przebiegu animacji. Granicą może być jakakolwiek zmiana — na przykład kierunku ruchu obiektu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required