O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Oświetlenie globalne

Po dodaniu do warstwy wideo stylu zawierającego efekt Bevel & Emboss (Faza i płaskorzeźba), Shadow (Cień) albo inne efekty przestrzenne wśród wielu innych ustawień możesz określić także kąt padania światła. Jeśli dodasz takie efekty do kilku warstw wideo w projekcie, to zapewne wolałbyś, aby wirtualne światło padało na każdej z tych warstw pod tym samym kątem. W celu zapewnienia spójności oświetlenia możesz wydać polecenie Show/Global Light Track (Pokaż/Ścieżka oświetlenia globalnego), które powoduje utworzenie specjalnej ścieżki o nazwie Global Lighting (Globalne oświetlenie). Ścieżka ta ma priorytet nad wszystkimi ustawieniami oświetlenia efektów skonfigurowanymi dla poszczególnych warstw. (Jeśli chciałbyś płynnie zmienić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required