O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie komentarzy

Podobnie jak w zwykłym projekcie Photoshopa za pomocą narzędzia Note (Notatki) można dodać dowolny komentarz (niewidoczny dla postronnych osób), tak na specjalnej ścieżce o nazwie Comments (Komentarze) można zamieszczać uwagi o projekcie wideo w wybranych przez siebie miejscach (co może się przydać, jeśli nad jednym wideoklipem pracuje kilka osób, a Ty chciałbyś przekazać im informacje o zmianach i poprawkach, jakich wymaga określony fragment filmu). Jeśli chciałbyś dodać taki komentarz, najpierw powinieneś wyświetlić ścieżkę Comments (Komentarze) za pomocą polecenia Show/Comments Track (Pokaż/Ścieżka komentarzy) z menu panelu Timeline (Oś czasu) — patrz Rysunek 20-16.

Rysunek 20-16. Dodany komentarz jest oznaczany niewielkim, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required