O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie warstw wypełniających i korekcyjnych

Podobnie jak zdjęcia, wideoklipy często wyglądają o wiele lepiej, jeśli skoryguje się ich jasność, kontrast itp. Jednak w odróżnieniu od fotografii, oświetlenie filmu wideo często zmienia się z upływem czasu. Na szczęście panel Timeline (Oś czasu) umożliwia regulowanie czasu trwania warstw wypełniających i korekcyjnych w projektach wideo (za chwilę napiszę o tym, jak to zrobić).

Warstwy wypełniające i warstwy korekcyjne w projektach wideo dodaje się tak samo jak w przypadku zwykłych projektów: najpierw należy uaktywnić właściwą warstwę wideo w panelu Layers (Warstwy), a potem kliknąć przycisk z czarno-białym kółkiem, znajdujący się w dolnej części tego panelu, i wybrać potrzebną warstwę wypełniającą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required