O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie stylów warstw

Do warstwy wideo można dodać dowolne efekty. Można to zrobić za pomocą menu wyświetlanego po kliknięciu przycisku z napisem fx, znajdującego się na dole panelu Layers (Warstwy), bądź przy użyciu polecenia Layer/Layer Style (Warstwa/Styl warstwy). (Szczegółowe informacje o efektach i stylach warstw znajdziesz w Porady spod lady: Zagnieżdżanie obiektów inteligentnych). Jeśli na wierzchu jednego wideoklipu umieściłeś inny, mniejszy (tzw. „obraz w obrazie”), to po dodaniu do tego drugiego efektu cienia okienko z filmem będzie wyglądało, jakby unosiło się nad tłem. Kolejna przydatna opcja to Inner Shadow (Cień wewnętrzny), która umożliwia przyciemnienie brzegów klatki, czyli uzyskanie efektu winiety (patrz Rysunek 20-21).

Aby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required