O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Obsługa programu Adobe Bridge

W miarę jak na dysku twardym przybywa cyfrowych dokumentów, możliwość ich szybkiego i wygodnego przeszukiwania staje się coraz ważniejsza. W sukurs przychodzi tutaj Adobe Bridge — program do przeglądania obrazów oraz zarządzania nimi, który już od lat jest dołączany do każdego nowego wydania Photoshopa. Przeglądanie zdjęć w starszych wersjach programu Bridge było jednak niezmiernie powolne, a sam program nie należał do intuicyjnych. Dopiero w nowszych edycjach Bridge uległ zauważalnemu przyspieszeniu, otrzymał nową szatę graficzną i wzbogacił się o wiele ciekawych funkcji, takich jak tryb recenzji, który został doceniony przez fotografów (patrz Rysunek 21-2). Ponadto za pomocą panelu Export (Eksportuj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required