O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przeglądanie zdjęć

Podczas pracy w Photoshopie CS6 możesz uruchomić program Bridge poleceniem File/Browse in Bridge (Plik/Przeglądaj w programie Bridge). Jeśli nie uruchomiłeś Photoshopa, to możesz po prostu dwukrotnie kliknąć ikonę programu Bridge w folderze Adobe Bridge; w systemie Windows ścieżka dostępu wygląda następująco: Start/Wszystkie programy/Adobe Bridge CS6 (64bit). Niezależnie od wybranej metody na ekranie powinno się pojawić okno zilustrowane na Rysunek 21-1.

Programu Bridge możesz użyć do przeglądania wszystkich obrazów znajdujących się na dysku twardym, nie tylko tych pobranych z aparatu fotograficznego za pośrednictwem programu Bridge, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required