O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O autorce

image with no caption

Lesa Snider kocha uczyć projektowania dobrej grafiki — i korzystania z niej! Jest cenioną i znaną w wielu krajach prelegentką, fotografem reklamowym i główną promotorką serwisu iStockphoto.com (http://www.lesa.in/istockdeal), a także założycielką serwisu PhotoLesa.com z samouczkami dla grafików. Lesa jest też autorką wielu poradników i warsztatów wideo (http://www.lesa.in/clvideos) oraz współautorką książki iPhoto ’11: The Missing Manual. Regularnie pisuje do czasopism „Photoshop User”, „Elements Techniques” i „Macworld” oraz do serwisów Design-Tools.com i PlanetPhotoshop.com. Już od lat Lesa należy do cenionego grona wykładowców Photoshopa ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required