O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O zespole redakcyjnym

Dawn Mann (redaktor prowadzący) jest zastępczynią redaktora prowadzącego serię książek Nieoficjalny podręcznik. W chwilach wolnych od pracy lubi się wspinać, projektować różności z paciorków i wpadać w rozmaite kłopoty. E-mail: .

Melanie Yarbrough (redaktor techniczny) mieszka w Cambridge, w Massachusetts, gdzie pracuje jako redaktor techniczny. W chwilach wolnych od przepuszczania książek przez tryby machiny wydawniczej pisze o wszystkim, co przyjdzie jej do głowy, i piecze różne pyszności. E-mail: .

Julie Van Keuren (korekta) w 2006 roku rzuciła pracę w gazecie na rzecz pracy wolnego strzelca i przeprowadziła się do Montany. Mieszka tam wraz z mężem, M.H. (który marzy o wydaniu powieści), ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required