O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Gratuluję zakupu jednego z najbardziej skomplikowanych programów, jakie kiedykolwiek powstały. Na szczęście jest to zarazem jedna z najbardziej satysfakcjonujących aplikacji. Żaden inny program dostępny na rynku nie może się równać z Photoshopem w zakresie przetwarzania, upiększania i modyfikowania zdjęć. Photoshop stał się tak popularny, że jego nazwa przeniknęła do potocznego języka: „Wyluzuj, to się dorobi w Photoshopie!”. Trudno byłoby dziś znaleźć zdjęcie, które trafia do druku bez obróbki w tym programie, a jeśli jakieś by się znalazło... to pewnie przypadkiem.

Szkopuł w tym, że jest to program trudny do opanowania. Nie da się zostać photoshopowym guru w ciągu jednej nocy. Ale dzięki książce, którą trzymasz w ręku, naprawdę szybko poznasz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required