O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

PHP i MySQL się zmieniły.

W roku 2001, gdy pisałem pierwsze wydanie tej książki, czytelnicy byli mile zaskoczeni faktem, że można stworzyć witrynę internetową złożoną z wielu stron WWW bez konieczności pisania kodu HTML oddzielnie dla każdej z tych stron. PHP wyróżniał się spośród innych języków programowania głównie tym, że można go było pobierać i instalować za darmo, a jego opanowanie nie sprawiało większych trudności. Również baza danych MySQL stanowiła proste i darmowe narzędzie służące do pokonywania trudności, jakie wcześniej mogły być rozwiązywane jedynie przez doświadczonych programistów, których pracodawcy dysponowali znacznymi środkami finansowymi.

W tamtych czasach PHP i MySQL były czymś wyjątkowym, żeby nie rzec — magicznym! ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required