O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Treść generowana dynamicznie i Internet

Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika strona internetowa jest po prostu stroną internetową, zostaje otworzona w przeglądarce i dostarcza informacje. Przyglądając się bliżej stronom, można stwierdzić, że niektóre pozostają niemalże niezmienione, podczas gdy inne ulegają częstym zmianom. Strony, które się nie zmieniają — statyczne — są dość łatwe do utworzenia. Programista tworzący dokument HTML ręcznie lub za pomocą odpowiednich narzędzi po prostu umieszcza go na witrynie internetowej, którą później można przeglądać w przeglądarce. Jednym z najczęściej używanych narzędzi do tworzenia dokumentów HTML jest Adobe Dreamweaver. Po wprowadzeniu zmian na stronie stary plik jest zastępowany nowym. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required