O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Praca z formularzami sieciowymi

Formularze HTML umożliwiają przekazanie danych użytkownika do serwera WWW, na którym następnie zostaną przetworzone. Podczas przetwarzania i sprawdzania poprawności danych formularza sieciowego będzie wykorzystywanych wiele konstrukcji języka PHP, które zostały omówione w części pierwszej książki.

Pracę z formularzami rozpoczniemy od utworzenia prostego formularza i poznania sposobu uzyskania dostępu do pól formularza po jego wysłaniu przez użytkownika. W rozdziale zostaną omówione podstawowe rodzaje danych wejściowych, które można umieścić w formularzach sieciowych, jak również ich ukryte wartości. Oczywiście kod PHP zostanie połączony z wszystkimi omawianymi elementami.

Praca z formularzami sieciowymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required