O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu

W miarę rozrastania się aplikacji trzeba bardziej uważnie przyglądać się działaniom użytkowników. Pliki cookie, sesje i mechanizmy kontroli dostępu ułatwiają właściwą komunikację z określonymi użytkownikami. Sesje pozwalają na przechowywanie danych, które są używane podczas bezstanowej interakcji. Bez stosowania sesji serwer WWW traktuje każde żądanie wyświetlenia strony internetowej jako samodzielne i nie uwzględnia kontekstu innych żądań strony. W takim przypadku nie ma możliwości zachowania danych między kolejnymi żądaniami wyświetlenia strony.

Pliki cookie

Za pomocą plików cookie można śledzić niektóre dane dotyczące użytkowników, takie jak liczba wizyt, nazwiska czy też data ostatniej wizyty. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required