Rozdział 14. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu

W miarę rozrastania się aplikacji trzeba bardziej uważnie przyglądać się działaniom użytkowników. Pliki cookie, sesje i mechanizmy kontroli dostępu ułatwiają właściwą komunikację z określonymi użytkownikami. Sesje pozwalają na przechowywanie danych, które są używane podczas bezstanowej interakcji. Bez stosowania sesji serwer WWW traktuje każde żądanie wyświetlenia strony internetowej jako samodzielne i nie uwzględnia kontekstu innych żądań strony. W takim przypadku nie ma możliwości zachowania danych między kolejnymi żądaniami wyświetlenia strony.

Pliki cookie

Za pomocą plików cookie można śledzić niektóre dane dotyczące użytkowników, takie jak liczba wizyt, nazwiska czy też data ostatniej wizyty. ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.