PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja

Book description

Dzięki niej już wkrótce staniesz się prawdziwym ninją programowania w PHP. Przeprowadzi Cię ona przez wszystkie etapy poznawania języka: skonfigurujesz serwer WWW i MySQL oraz PHP. Następnie zaprojektujesz swoją pierwszą bazę i podłączysz się do niej, żeby zapisać i pobrać dane. W kolejnych rozdziałach przekonasz się, jak wyrażenia regularne mogą Ci pomóc w codziennej pracy, dlaczego należy korzystać z sesji oraz co możesz zapisać w „ciasteczkach”. „PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja” jest genialnym przewodnikiem po PHP i MySQL. Pozwoli Ci przeobrazić się z laika w profesjonalistę. Zainwestuj w tę wiedzę!

Table of contents

 1. Dedication
 2. O autorze
 3. O firmie SitePoint
 4. Wstęp
 5. Dla kogo jest ta książka
 6. Układ książki
 7. Gdzie znajdziesz pomoc
  1. Witryna książki
   1. Archiwum kodu przykładów
   2. Errata
 8. Konwencje stosowane w tej książce
  1. Przykłady kodu
  2. Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia
 9. 1. Instalacja
  1. Twój własny serwer WWW
  2. Instalacja w systemie Windows
   1. Ustawianie hasła konta root w MySQL przy użyciu XAMPP
  3. Instalacja w systemie Mac OS X
   1. Ustawianie hasła konta root serwera MySQL MAMP
  4. Instalacja w systemie Linux
  5. Niezbędne informacje z firmy hostingowej
  6. Twój pierwszy skrypt PHP
  7. Wszystko gotowe, pierwszy skrypt za Tobą!
 10. 2. MySQL
  1. Bazy danych — podstawy
  2. Uruchamianie kwerend MySQL z poziomu phpMyAdmin
  3. Język SQL
  4. Zakładanie nowej bazy danych
  5. Tworzenie tabeli
  6. Wprowadzanie danych
  7. Wyświetlanie przechowywanych danych
  8. Modyfikowanie przechowywanych danych
  9. Usuwanie danych
  10. Niech PHP oszczędzi Ci pisania
 11. 3. PHP
  1. Brak problemów ze zgodnością z przeglądarką
  2. Dostęp do zasobów strony serwera
  3. Zmniejszone obciążenie klienta
  4. Składnia i podstawowe instrukcje
  5. Zmienne, operatory i komentarze
  6. Tablice
  7. Formularze i interakcje z użytkownikiem
   1. Przesyłanie zmiennych w URL
   2. Przesyłanie zmiennych w formularzu
  8. Struktury sterujące
  9. Kod na wyższym poziomie
   1. Ukrywanie informacji o budowie witryny
   2. Szablony PHP
   3. Wiele szablonów, jeden kontroler
  10. Czas na bazę danych
 12. 4. Dane MySQL w witrynie WWW
  1. Wprowadzenie
  2. Tworzenie konta użytkownika MySQL
  3. Dostęp do bazy MySQL z poziomu PHP
   1. Krótki kurs programowania obiektowego
   2. Konfigurowanie połączenia
  4. Przesyłanie kwerend SQL
  5. Zbiory wyników zapytań SELECT
  6. Wstawianie danych do bazy
  7. Usuwanie danych z bazy
  8. Główny cel został osiągnięty!
 13. 5. Projektowanie relacyjnej bazy danych
  1. Informacje o wpisujących dane
  2. Podstawowa zasada — każdy typ obiektu w innej tabeli
  3. Instrukcja SELECT i wiele tabel
  4. Podstawowe typy relacji
  5. Relacje wiele-do-wielu
  6. Jeden za wielu, wielu za jednego
 14. 6. Struktura kodu PHP
  1. Włączanie plików do kodu — instrukcja include
   1. Włączanie kodu HTML
   2. Włączanie kodu PHP
   3. Odmiany instrukcji include
   4. Współużytkowanie plików include
  2. Własne funkcje i biblioteki funkcji
   1. Zakres zmiennych i globalność dostępu
  3. Struktura kodu w praktyce — funkcje pomocnicze szablonów
  4. Właściwa praktyka
 15. 7. System zarządzania treścią (CMS)
  1. Strona główna
  2. Zarządzanie autorami
   1. Usuwanie autorów
   2. Dodawanie i zmienianie informacji o autorach
  3. Zarządzanie kategoriami
  4. Zarządzanie dowcipami
   1. Wyszukiwanie dowcipów
   2. Dodawanie i zmienianie dowcipów
   3. Usuwanie dowcipów
  5. Podsumowanie
 16. 8. Formatowanie treści przy użyciu wyrażeń regularnych
  1. Wyrażenia regularne
  2. Zastępowanie ciągów znakowych
   1. Wyróżniony tekst
   2. Akapity
   3. Hiperłącza
   4. Całość kodu
  3. Praca z tekstem przesyłanym do witryny
 17. 9. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu
  1. Cookies, czyli „ciasteczka”
  2. Sesje PHP
   1. Prosty kod koszyka
  3. Kontrola dostępu
   1. Projekt bazy danych
   2. Kod kontrolera
   3. Biblioteka funkcji
   4. Zarządzanie hasłami i rolami
   5. Wyzwanie dla Ciebie — moderacja dowcipów
  4. Wszystko przed Tobą!
 18. 10. Zarządzanie bazami MySQL
  1. Archiwizowanie baz danych MySQL
   1. Archiwizowanie baz danych za pomocą narzędzia phpMyAdmin
   2. Archiwizowanie baz danych za pomocą narzędzia mysqldump
   3. Tworzenie przyrostowych kopii zapasowych z wykorzystaniem logów binarnych
  2. Wskazówki dotyczące kontroli dostępu w MySQL
   1. Kwestie związane z nazwą hosta
   2. Straciłeś dostęp?
  3. Indeksy
   1. Indeksy wielokolumnowe
  4. Klucze obce
  5. Lepiej się zabezpieczyć, niż później żałować
 19. 11. Zaawansowane kwerendy języka SQL
  1. Sortowanie wyników zwracanych przez kwerendy SELECT
  2. Dodawanie klauzuli LIMIT
  3. Transakcje w bazach danych
  4. Aliasy nazw kolumn i tabel
  5. Grupowanie wyników kwerend SELECT
  6. Złączenia lewostronne
  7. Ograniczanie listy wyników za pomocą klauzuli HAVING
  8. Dalsza lektura
 20. 12. Dane binarne
  1. Częściowo dynamiczne strony
  2. Obsługa przesyłania plików
   1. Nadawanie niepowtarzalnych nazw plików
  3. Zapisywanie przesłanych plików w bazie danych
   1. Typy kolumn na dane binarne
   2. Zapisywanie plików
   3. Wyświetlanie zapisanych plików
  4. Łączenie wszystkich elementów
  5. Zagadnienia związane z dużymi plikami
   1. Wielkość pakietów MySQL
   2. Ograniczenie ilości pamięci w PHP
   3. Limit czasu wykonywania skryptu PHP
  6. Koniec
 21. A. Ręczna instalacja
  1. Windows
   1. Instalowanie MySQL
   2. Instalowanie PHP
  2. OS X
   1. Instalowanie MySQL
   2. Instalowanie PHP
  3. Linux
   1. Instalowanie MySQL
   2. Instalowanie PHP
 22. B. Przegląd składni MySQL
  1. Instrukcje SQL zaimplementowane w MySQL
   1. ALTER TABLE
   2. ANALYZE TABLE
   3. BEGIN
   4. COMMIT
   5. CREATE DATABASE
   6. CREATE INDEX
   7. CREATE TABLE
   8. DELETE
   9. DESCRIBE i DESC
   10. DROP DATABASE
   11. DROP INDEX
   12. DROP TABLE
   13. EXPLAIN
   14. GRANT
   15. INSERT
   16. LOAD DATA INFILE
   17. OPTIMIZE TABLE
   18. RENAME TABLE
   19. REPLACE
   20. REVOKE
   21. ROLLBACK
   22. SELECT
    1. Złączenia
    2. Unia
   23. SET
   24. SHOW
   25. START TRANSACTION
   26. TRUNCATE
   27. UPDATE
   28. USE
 23. C. Funkcje MySQL
  1. Funkcje do sterowania przebiegiem programu
  2. Funkcje matematyczne
  3. Funkcje dla łańcuchów znaków
  4. Funkcje dotyczące dat i czasu
  5. Różne funkcje
  6. Funkcje używane w klauzuli GROUP BY
 24. D. Typy kolumn w MySQL
  1. Typy liczbowe
  2. Typy znakowe
  3. Typy związane z datą i czasem
 25. Indeks
 26. Copyright

Product information

 • Title: PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja
 • Author(s):
 • Release date: October 2013
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324671137