O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Przegląd składni MySQL

W tym dodatku opisano składnię instrukcji SQL najczęściej używanych w MySQL 5.5.22 (w czasie powstawania tej książki była to aktualna wersja).

W przeglądzie zastosowano następujące konwencje:

  • Instrukcje są podane w kolejności alfabetycznej, co ułatwia ich znalezienie.

  • Opcjonalne fragmenty instrukcji znajdują się w nawiasach kwadratowych ([]).

  • Listy elementów, spośród których trzeba wybrać jeden, umieszczone są w nawiasach klamrowych ({}), a poszczególne elementy rozdzielone są pionowymi kreskami (|).

  • Wielokropek (...) oznacza, że poprzedzający go element można podać wielokrotnie.

Składnia przedstawiona w tym dodatku w kilku miejscach jest uproszczona. Pominięto alternatywny zapis i słowa kluczowe, które nie mają żadnej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required