O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Formatowanie treści przy użyciu wyrażeń regularnych

Mamy już niemal wszystko! Zaprojektowaliśmy bazę danych do przechowywania dowcipów, uporządkowaliśmy je w kategorie oraz zapewniliśmy możliwość śledzenia informacji o autorach. Utworzyliśmy witrynę wyświetlającą zawartość zgromadzonej biblioteki żartów. Zadbaliśmy nawet o strony pozwalające administratorowi witryny pracować z bazą danych bez żadnej wiedzy technicznej.

Zbudowane rozwiązanie uwalnia zajmującego się witryną programistę od konieczności dołączania coraz to nowych elementów do szablonów stron czy pracy z setkami plików HTML. Kod HTML jest całkowicie oddzielony od wyświetlanych danych. Do zmiany wyglądu stron wymagane są jedynie modyfikacje znaczników w przygotowanych szablonach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required