O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

PHP i MySQL znacznie się zmieniły.

W 2001 roku, gdy pisałem pierwszą wersję tej książki (miała wtedy tytuł Build Your Own Database Driven Web Site with PHP & MySQL), udało mi się zaskoczyć niejednego czytelnika demonstracją możliwości stworzenia rozbudowanej witryny WWW bez pisania osobnego pliku HTML dla każdej ze stron. Język PHP wyróżniała na tle innych głównie jego prostota. Był na tyle łatwy, że nauczyć się korzystania z niego mógł praktycznie każdy. Co więcej, wszystkie potrzebne narzędzia były dostępne bezpłatnie. To samo dotyczyło MySQL — było to nieskomplikowane, darmowe rozwiązanie problemu przechowywania i udostępniania danych. Problemu, którym wcześniej zajmowali się jedynie zaawansowani programiści dysponujący budżetami dużych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required